Over het koor

Korenmiddag_16-09-2012Het Gemengd Koor St. Willibrord is in 1977 opgericht.  Het koor telt ongeveer 30 leden. Iedere 2e zondag van de maand zingt het koor tijdens de vieringen van de H. Willibrordparochie in Oegstgeest. Verder verleent het koor zijn medewerking aan de vieringen op de hoogfeesten van het kerkelijk jaar en op Willibrordzondag.

Mijke de Ru is sinds 1987 dirigent en Martin Gordijn is vanaf 1990 de vaste organist en pianist van het koor.
De repetitie is op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 in de kerk (Rhijngeesterstraatweg 35  Oegstgeest)

Ook buiten de parochiegrenzen geniet het koor bekendheid. Met enige regelmaat zingen/zongen de koorleden in andere kerken in Oegstgeest, maar ook bij vieringen in:

 • Rivierduinen (het vroegere Endegeest)
 • het LUMC
 • Frankfurt an der Oder (Duitsland)
 • Middelburg
 • Den Bosch
 • Hulst
 • Le Mas d’Agenais (Frankrijk)
 • Noorden
 • Breda
 • Diepenheim
 • Canterbury (Engeland)
 • Depok (Indonesië)
 • Noordwijk
 • Gent (België)

Foto’s korenmiddag september 2012

Meer foto’s vindt u op de subpagina’s via het menu.


Cd-opnamen

Het koor heeft 2 cd’s opgenomen.

Hoes van cd die het Gemengd koor St. Willibrord opnam in eigen kerk in Oegstgeest (februari 2002). Ter ere van 25-jarig jubileum. (Foto: Maarten Kloek.)Kerst-cd die het Gemengd koor St. Willibrord opnam in eigen kerk in Oegstgeest (2005).